brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Ārkārtas dalībnieku sapulce 02.05.2024.

Darba kārtība:

  • Par Possessor saimnieciskās darbības rezultātiem 2024. gada 1. ceturksnī;
  • Par Possessor iedalījumu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā;
  • Par Possessor darbības rezultātiem 2023. gadā, saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;
  • Par Posssessor valdes 2023. gada darbības pašnovērtējumu.

Pieņemtie lēmumi:

  • Pieņemt zināšanai informāciju par Possessor saimnieciskās darbības rezultātiem 2024. gada 1. ceturksnī.
  • Saglabāt Possessor iedalījumu mazas kapitālsabiedrības grupā.
  • Pieņemt zināšanai Possessor sagatavoto Pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2023. gadā.
  • Pieņemt zināšanai Possessor valdes 2023.gada darbības rezultātu pašnovērtējumu.
  • Pieņemt zināšanai, ka Possessor valde iesniegs valsts kapitāla daļas turētājam papildus informāciju par 2023.gadā nosūtīto paziņojumu skaitu pircējiem (privatizācijas subjektiem) ar piedāvājumu noslēgt pirkuma līgumu.