brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Problemātiskie aktīvi

Possessor, papildus tam ar normatīvajiem aktiem deleģētiem valsts pārvaldes uzdevumiem, ar Ministru kabineta lēmumiem tiek uzdoti arī speciāli uzdevumi - Possessor nodrošina problemātisko aktīvu (meitas sabiedrību) pārvaldību un atsavināšanu.

Šobrīd Possessor ir 3 meitas sabiedrības - SIA "FeLM"LAS "Reverta" un SIA "REAP":

  • Ar problemātisko aktīvu restrukturizāciju un pārvaldīšanu Possessor sāka nodarboties no 2009.gada, kad Possessor iegādājās AS “Parex banka” akcijas. 2010.gadā AS “Parex banka” tika restrukturizēta, dibinot jaunu kredītiestādi –AS “Citadele banka”. 2012.gadā AS “Parex banka” atteicās no kredītiestādes licences, turpinot darbu kā problemātisko aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums ar nosaukumu AS “Reverta”.
  • Possessor meitas sabiedrība SIA “FeLM” tika dibināta 2016.gadā ar vienīgo darbības mērķi pārņemt prasījuma tiesības pret AS “KVV Liepājas metalurgs” un nodrošināt to pārvaldīšanu.
  • Meitas sabiedrība SIA “REAP”, kuras vienīgais darbības mērķis ir no LAS “Reverta” pārņemto aktīvu, tajā skaitā prasījumu tiesību, pārvaldīšana, dibināta 2017.gadā.

 Possessor organizātoriskā struktūra

Possessor meitas sabiedrībās ir ieguldīti ievērojami valsts līdzekļi, un lielākajā daļā gadījumu šo restrukturizācijas projektu īstenošana ir saistīta ar valsts atbalstu likviditātes problēmu risināšanai un kapitāla nepietiekamības novēršanai.

Problemātisko aktīvu pārvaldība ietver regulāru komunikāciju arī ar Eiropas Komisiju, informējot par valsts atbalsta atgūšanas gaitu, t.sk. izaicinājumiem un problēmjautājumiem, kā arī pastāvīgas aktuālās informācijas plūsmas nodrošināšanu citām būtiskām ieinteresētajām pusēm, t.sk. Ministru kabinetam, Finanšu ministrijai, Valsts kasei u.c.