Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Par Possesor

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Pilns nosaukums: SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (Possessor) 
Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1887
Pamatkapitāls: EUR 446 064 930
Valsts līdzdalība kapitālā: 100%

1994.gada 22.aprīlī tika dibināta bezpeļņas organizācija, valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra". 2004.gada 1.novembrī, pildot Komerclikuma normas, tās juridiskais statuss mainījās, kļūstot par valsts akciju sabiedrību. 2019.gada 3.jūnijā valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" nosaukums tika mainīts uz akciju sabiedrība “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)”. 23.augustā tika pabeigta  kapitālsabiedrības firmas (nosaukuma) maiņa, kļūstot par AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”. 2020.gada 24.septembrī ārkārtas akcionāru sapulcē tika apstiprināta kapitālsabiedrības juridiskās formas maiņa no akciju sabiedrības uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību. 

Saskaņā ar statūtiem un NACE klasifikatoru Possessor veic šādu komercdarbību: operācijas ar nekustamo īpašumu (68), konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22), operācijas ar vērtspapīriem (66.12), fondu pārvaldīšana (66.30), vispārējo valsts dienestu darbība (84.11).

VALSTS LĪDZDALĪBA UN VISPĀRĒJAIS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS

Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija sēdē tika atbalstīta valsts līdzdalības saglabāšana kapitālsabiedrībā, kā arī tika noteikts tās vispārējais stratēģiskais mērķis - nodrošināt profesionālu valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldību, kā arī Possessor turējumā esošo aktīvu, kas nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai, atsavināšanu un privatizāciju.

BIZNESA VIRZIENI

  • Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti
  • Dzīvojamās mājas un dzīvokļu īpašumi
  • Kapitāla daļas un problemātiskie aktīvi
  • Līgumu kontrole
  • Privatizācijas sertifikāti

ĪPAŠUMA STRUKTŪRA

Possessor īpašnieks ir Latvijas Republika, tā 100% daļu turētājs ir Ekonomikas ministrija, bet valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs. Possessor ir trīs meitas sabiedrības (problemātiskie aktīvi): SIA “FeLM”, LAS “Reverta” un SIA “REAP”.