brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Atklātais konkurss (LMT)

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA padomes locekļa amata kandidātu atlases process

Atklāto konkursu uz “Latvijas Mobilais Telefons” SIA padomes locekļa amatu organizēja ar “Latvijas Mobilais Telefons” SIA valsts kapitāla daļu turētājas SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk - Possessor) valdes lēmumu izveidotā nominācijas komisija (turpmāk - komisija) šādā sastāvā:

  • Marina Podvinska, komisijas vadītāja, Possessor valdes locekle;
  • Edmunds Valantis, komisijas vadītājas vietnieks, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs;
  • Andris Gādmanis, komisijas loceklis, Possessor valdes priekšsēdētājs;
  • Dzintra Gasūne, komisijas locekle, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja;
  • Katrīna Zariņa, komisijas locekle, neatkarīgais eksperts, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekle.

Atklātais konkurss uz “Latvijas Mobilais Telefons” SIA padomes locekļa amatu tika izsludināts 2021.gada 17.septembrī ar kandidātu pieteikšanās termiņu līdz 2021.gada 30.septembrim. Ņemot vērā saņemto pieteikumu skaitu, pieteikšanās termiņš tika pagarināts līdz 2021.gada 4.novembrim (ieskaitot). Noteiktajā termiņā tika saņemti 20 kandidātu pieteikumi.

Kandidāti uz “Latvijas Mobilais Telefons” SIA padomes locekļa amatu tika vērtēti 3 konkursa kārtās. Komisijas sēdes tika organizētas attālināti videokonferences režīmā.

Konkursa pirmās kārtas ietvaros izvērtējot visu kandidātu pieteikumus atbilstoši komisijas nolikumā apstiprinātai kārtībai un definētajiem kritērijiem, otrajai kārtai tika izvirzīti tie 8 kandidāti, kuru novērtējums bija visaugstākais.

Konkursa otrajā kārtā izvirzītie kandidāti tika aicināti prezentēt savu stratēģisko redzējumu par “Latvijas Mobilais Telefons” SIA galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot priekšlikumus “Latvijas Mobilais Telefons” SIA korporatīvās pārvaldības pilnveidošanai un par konkrētiem biznesa virzieniem un tirgus segmentiem, kur sabiedrība var piedāvāt jaunus pakalpojumus, kā arī atbildēt uz jautājumiem daļēji strukturētās intervijas ietvaros. Apkopojot konkursa otrās kārtas kandidātu novērtējumu rezultātus, komisija nolēma konkursa trešajai kārtai virzīt 5 visaugstāko novērtējumu ieguvušos kandidātus.

Konkursa trešajā kārtā personāla atlases kompānija SIA “Fontes Executive Search” veica kandidātu padziļinātu kompetenču izvērtēšanu, atsauksmju iegūšanu, reputācijas un potenciālo interešu konflikta risku izskatīšanu.

Apkopojot konkursa rezultātus, 2022.gada 18.februārī komisija pieņēma lēmumu nominēt (izvirzīt) “Latvijas Mobilais Telefons” SIA kapitāla daļu turētājai trīs visaugstāko novērtējumu ieguvušos kandidātus padomes locekļa amatam, iesakot tos prioritārajā secībā. Nominācijas komisija beidza savu darbu ar brīdi, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums par nominētajiem kandidātiem Possessor valdei kā “Latvijas Mobilais Telefons” SIA valsts kapitāla daļu turētājai.