brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Zemesgabali

Privatizācijas ierosinājumu par valstij piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala privatizāciju bija tiesības iesniegt līdz 2006.gada 31.augustam. Personām, kas vēlas iegūt savā īpašumā valstij piederošu neapbūvētu zemesgabalu, par kuru nav iesniegts privatizācijas ierosinājums līdz 2006.gada 31.augustam, ar iesniegumu ir jāvēršas VAS "Valsts nekustamie īpašumi".

Neapbūvētiem zemesgabaliem Possessor izstrādā privatizācijas noteikumus, un tie tiek pārdoti izsolē.

Neapbūvēta zemesgabala vērtība

  • Zemesgabala izsoles sākumcena ir tā parastā vērtība, kuru nosaka sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs.
  • Pēc privatizācijas noteikumu apstiprināšanas Possessor publicē paziņojumu par šo noteikumu apstiprināšanu oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", attiecīgās pašvaldības mājaslapā internetā un Possessor mājaslapā (sadaļā Paziņojumi), kā arī termiņu, līdz kuram pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka tas piekrīt privatizēt zemesgabalu saskaņā ar izstrādātajiem privatizācijas noteikumiem, kā arī citi dokumenti un ziņas.

Norēķini un maksāšanas līdzekļi

  • Neapbūvētu zemesgabalu var privatizēt ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu. No 03.07.2019. maksimālais termiņš norēķiniem - līdz 5 gadiem no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
  • Maksājumi par neapbūvētu zemesgabalu veicami 100% EUR.