brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Mūsu rekvizīti

Divi kungi sarokojas (redzamas tikai rokas)SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"
Nod.maks.Nr.40003192154
Norēķinu konti:

  • AS "Citadele banka", kods: PARXLV22; konts Nr. LV07PARX0003805160002
  • AS "Swedbank", kods: HABALV22, konts Nr. LV17HABA0551032309150
  • Valsts kase, kods: TRELLV22, konts Nr. LV38TREL9120351000000