brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Lietošanas noteikumi

 • Mājas lapas www.possessor.gov.lv (turpmāk- mājas lapa) īpašnieks ir SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) un ir izveidota, lai nodrošinātu Possessor mērķu īstenošanu.
 • Šie noteikumi (turpmāk - lietošanas noteikumi) nosaka mājas lapas un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem mājas lapas lietotājiem.
 • Possessor ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt lietošanas noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas mājas lapā.
 • Possessor neuzņemas nekādu atbildību par iespējamajiem mājas lapas lietotāju zaudējumiem vai kaitējumu, ja tāds rastos mājas lapas vai jebkuras citas mājas lapas, uz kurām ir hipersaites, lietošanas rezultātā, vai arī mājas lapā piedāvātais pakalpojums nav bijis pieejams.
 • Mājas lapā esošā informācija ir iegūta no avotiem, kas ir uzticami, tajā pat laikā mājas lapas lietotājiem pašiem ir jānovērtē mājas lapā esošās informācijas lietderība.
 • Mājas lapā esošā informācija attiecas uz tās publicēšanas brīdi, un var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
 • Mājas lapā esošajai informācijai ir informatīvs raksturs, tās izmantošana nerada juridiskas attiecības starp Possessor un mājas lapas lietotājiem.
 • Possessor neatbild par citu interneta mājas lapu saturu, kuras ir piesaistītas mājas lapai.
 • Katra mājas lapas lietotāja pienākums ir iepazīties ar lietošanas noteikumiem un mājas lapas lietošana uzskatāma par piekrišanu ievērot lietošanas noteikumus.
 • Par lietošanas noteikumu neievērošanu Possessor lietotājam/iem var liegt pieeju mājas lapai.
 • Mājas lapas lietotājam ir aizliegts piekļūt mājas lapai apejot drošības sistēmas,- jebkādā veidā mainīt vai citādi izmantot jebkuru mājas lapā iekļauto materiālu.
 • Mājas lapā var būt izvietotas saites uz citām - ārējām interneta mājas lapām, lai sniegtu papildu informāciju. Sekojot šīm saitēm, ārējā interneta mājas lapa var tikt atvērta visa ekrāna lielumā un parādīties mājas lapas ietvarā, lai atvieglotu navigāciju atpakaļ uz mājas lapu. Possessor nav saistīts ar ārējām interneta mājas lapām un neatbild par to saturu.
 • Possessor dara visu iespējamo, lai nepieļautu mājas lapā vīrusus, taču nevar garantēt to pilnīgu neesamību un tādēļ nevar uzņemties nekāda veida saistības attiecībā uz datorvīrusu esamību. Possessor rekomendē mājas lapas lietotājiem ievērot visus attiecīgos drošības pasākumus, tajā skaitā, nodrošināties ar antivīrusu programmām.