brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Zemes izpirkšana

Possessor, ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumus Nr.1106 "Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas kārtība", zemes reformas ietvaros slēdz zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus ar bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, ja atjaunotā vai piešķirtā līdzvērtīgā zemesgabala platība ir lielāka par to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, un tā pārsniedz zemes kadastrālajā uzmērīšanā pieļaujamās nesaistes robežas.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
Lai noslēgtu zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti līguma noslēgšanai:

  • Valsts zemes dienesta vai Pilsētas zemes komisijas spēkā esošs lēmums "Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un piešķiršanu īpašumā par samaksu";
  • zemes robežu plāns, kas reģistrēts Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā;
  • personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (eID);
  • pilnvara, ja līgumu slēdz pilnvarotā persona.

Cenrādis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu noslēgšanai ir pieejams ŠEIT.