brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Īres nami

Ņemot vērā pieejama cenas līmeņa īres mājokļu nepietiekamību reģionos, Ekonomikas ministrijas izstrādātās atbalsta programmas ietvaros reģionos ir paredzēts uzbūvēt 700 zemas īres maksas dzīvokļus (projektiem jābūt apstiprinātiem ne vēlāk kā līdz 30.06.2026.). Programmas ietvaros ilgtermiņa aizdevumu piešķir Altum, savukārt Possessor nodrošina programmas pēc-uzraudzības funkcijas.Daudzdzīvokļu nama ūdens tilpnes malā vizualizācija

Atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.459 “Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros” Possessor, cita starpā, nodrošina šādas uzraudzības funkcijas:

  • pārbaudes, tai skaitā projektu īstenošanas vietās, izvērtējot, vai tiek nodrošināta vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšana;
  • īres līgumu atbilstības uzraudzību, tai skaitā īres maksas atbilstību;
  • dzīvojamās īres mājas pārvaldnieka atlases uzraudzību;
  • dzīvojamās īres mājas pārvaldīšanas darba plāna esības un izpildes uzraudzību;
  • pārmērīgas kompensācijas pārbaudi atbilstoši modelim;
  • ierobežojumu rīcībai ar dzīvojamo māju ievērošanas pārbaudi;
  • iemaksu veikšanu Mājokļu pieejamības fondā;
  • principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" novērtējuma izpildes uzraudzību;
  • nepieciešamās darbības interešu konflikta riska un korupcijas un krāpšanas riska mazināšanai un kontrolei pēc dzīvojamās īres mājas nodošanas ekspluatācijā un visā pilnvarojuma līguma darbības laikā.