brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pakalpojumu maksas

2017.gada 1.februārī stājās spēkā Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumi Nr.12 “Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas, privatizācijas sertifikātu izmantošanas un aprites administrēšanas noteikumi”, kas nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošana. Šie noteikumi nosaka arī pakalpojumu maksas, kas tiks ieturētas no sertifikātu kontu īpašniekiem, sniedzot pakalpojumus saistībā ar kontu apkalpošanu.

Informācija par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas maksām:

  • vispārējs pārskats par sertifikātu kontu apkalpošanas maksām;
  • cenrādis operācijām ar privatizācijas sertifikātu kontiem fiziskām personām;
  • cenrādis operācijām ar privatizācijas sertifikātu kontiem juridiskām personām.

Samaksa par pakalpojumu, kas saistīts ar privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu, ir jāveic pirms pakalpojuma saņemšanas, apmaksājot Possessor izsniegtu rēķinu. Rēķinu iespējams apmaksāt Possessor telpās, izmantojot jebkuras kredītiestādes piedāvāto internetbanku, vai maksājumu iestādē.
Infogramma "Vai man ir jāmaksā par privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu?"