brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Hiponia likvidācija

NOTIKUMU HRONOLOĢIJA

 • 14.01.1999.: Hiponia (bijusī Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra, kas bija Latvijas Hipotēku un zemes banka meitas sabiedrība) tiek reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. Tās dibinātājs - Latvijas Hipotēku un zemes banka (pēc pārveides - Finanšu institūcija Altum).
 • 19.06.2013.: atbilstoši aizdevuma līguma nosacījumiem Hiponia tiek piešķirts valsts aizdevums LVL 70,96 milj. (t.i., EUR 100,99 milj.) apmērā, no kura tiek izmantoti EUR 99,18 milj.
 • 28.06.2013.: Possessor  kļūst par 100% kapitāla daļu īpašnieci, izpildot Ministru kabineta (MK) lēmumu par Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra kapitāla daļu atsavināšanu.
 • 01.10.2014.: Hipotēku bankas nekustamā īpašumu aģentūra maina nosaukumu un kļūst par Hiponia, noslēdzot uzņēmuma pārveides procesu.
 • Hiponia nodrošina no bijušās Latvijas Hipotēku un zemes bankas pārņemto problemātisko aktīvu pārvaldīšanu. Tās darbība vērsta uz maksimālu līdzekļu atgūšanu no izstrādājamā portfeļa.
 • Ar piesaistītā pārdošanas konsultanta KPMG Baltics atbalstu 2017.gadā tiek īstenots Hiponia kredītportfeļa un nekustamo īpašumu portfeļa pārdošanas process.
 • 20.12.2017.: pārdošanas procesa ietvaros tiek noslēgts pārdošanas līgums ar B2Holding Kapital par kredītportfeļa pārdošanu.
 • 02.07.2018.: tiek pieņemts Komercreģistra lēmums par Hiponia darbības izbeigšanas un likvidācijas procesa uzsākšanas reģistrēšanu.
 • 29.09.2020.: Hiponia dalībnieku sapulce pieņem lēmumu par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu 30.09.2020., iesniedzot komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidācijas pabeigšanu.
 • 02.11.2020.: tiek pieņemts Uzņēmumu reģistra notāra lēmums par ieraksta izdarīšanu saistībā ar Hiponia izslēgšanu no komercreģistra.
 • 02.11.2020.: valsts atbalsta atlikums ir EUR 24,77 milj. Saskaņā ar aizdevuma līguma noteikumiem papildus šai summai 2018.-2019.gadā tika aprēķināts līgumsods par aizdevuma pamatsummas maksājuma kavējumu EUR 2,67 milj. apmērā.
 • Likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 11.pantā bija paredzēts pilnvarojums finanšu ministram pēc Hiponia likvidācijas dzēst valsts aizdevumu un ar to saistītos blakus prasījumus, nepiemērojot Ministru kabineta noteikto kārtību. Faktiski dzēstā valsts aizdevuma pamatsummas un blakus prasījuma summa pēc Hiponia likvidācijas bija EUR 27,44 milj.
 • No 19.06.2013. līdz likvidācijas pabeigšanai Hiponia kopumā atmaksāja EUR 94,24 milj., t.sk. EUR 73,70 milj. novirzīti pamatsummas atmaksai Latvijas Republikai, EUR 0,72 milj. novirzīti pamatsummas atmaksai Possessor (arī pārskaitīts Latvijas Republikai), EUR 19,66 milj. – Latvijas Republikai procentu maksājumos un EUR 0,16 milj. nokavējuma procentu maksājumos par valsts atbalsta izmantošanu.

Diagramma, kas atspoguļo valsts atbalsta dinamiku no 19.06.2013. līdz 02.11.2020.

 

SIA "HIPONIA" FINANŠU PĀRSKATI: