brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Nefinanšu un finanšu mērķi 2023

Possessor nefinanšu un finanšu mērķi ir noteikti Possessor budžetā 2023.gadam, kuru Possessor ārkārtas dalībnieku sapulce apstiprināja 2023.gada 9.martā.

NEFINANŠU MĒRĶI UN TO REZULTĀTĪVIE RĀDĪTĀJI MĒRVIENĪBA 2023.G.
1: Efektīvi izstrādāt portfeli, pārdodot turējumā esošos aktīvus un veicot iemaksas valsts un pašvaldību budžetos
1.1. Noslēgtie pirkuma līgumi skaits 132
1.2. Noslēgto pirkuma līgumu vērtība tūkst. EUR 2 401
1.3. Iemaksas valsts un pašvaldību budžetos tūkst. EUR 1 200
2: Veikt nepieciešamās darbības savas kompetences robežās, lai pabeigtu valsts īpašuma objektu privatizācijas procesu valstī
2.1. Possessor turējumā esošie neprivatizētie objekti skaits 97
2.2. Nodrošināta stabila privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas darbība izpildes apraksts
3: Nodrošināt turējumā esošo valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldību atbilstoši Ministru kabineta un Eiropas Komisijas lēmumiem
3.1. Nodrošināta valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldība, t.sk. izpildīti MK un EK pieņemtie lēmumi izpildes apraksts
4: Attīstīt Possessor atbilstoši esošajai pieredzei un kompetencēm aktīvu pārvaldīšanas un pārdošanas jomā
4.1. Apzināti un Possessor piesaistīti jauni biznesa virzieni skaits 2
FINANŠU MĒRĶIS UN TĀ REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI MĒRVIENĪBA 2023.G.
Nodrošināt stabilu kopējo ienēmumu plūsmu, vienlaikus kontrolējot izmaksas un sekmējot darbības efektivitāti
  Normatīvie atskaitījumi tūkst. EUR 1 655
  Normalizētā peļņa vai zaudējumi tūkst. EUR 141

Informācija par Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" un vispārējo stratēģisko mērķi ir pieejama ŠEIT

Informācija par nefinanšu un finanšu mērķiem 2022. gadam pieejama ŠEIT.

Informācija par vidēja termiņa darbības stratēģiju 2018.-2020. gadam ir pieejama ŠEIT.