brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Statistika

OPERATĪVĀ INFORMĀCIJA PAR LICENCĒTO STARPNIEKU DARĪJUMIEM TIRGŪ 2023.11.30
  Privatizācijas sertifikāti Kompensācijas sertifikāti
Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.) Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.)
Pirkšana no fiziskām personām 10.00 71.85 0.00 0.0
Pārdošana 32.00 22.83 0.00 0.0
Vidējā pēdējo 10 dienu cena izsolēs 23.567   27.660  

 

Grafiks "Sertifikātu darījumu statistika" (par 12 mēnešiem)
 

*        Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**      PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***     Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

 

Grafiks "Sertifikātu cenu statistika" (par 12 mēnešiem)

*        Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**      PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***     Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

SERTIFIKĀTU DARĪJUMU STATISTIKA (PĒDĒJIE 12 MĒNEŠI)*
  PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTI ĪPAŠUMA KOMPENSĀCIJAS SERTIFIKĀTI
Mēnesis,gads PS pārdošanas apjoms PS pārdošanas vidējā cena (€) PS pirkšanas apjoms**

PS pirkšanas vid.cena (€)**

ĪKS pārdošanas apjoms ĪKS pārdošanas vid.cena (€) ĪKS pirkšanas apjoms** ĪKS pirkšanas vid.cena (€)**
11.2022 205,76 32,00 2 040,28 17,95 56,25 32,00 0,00 -
12.2022 1746,19 28,31 600,00 20,66 0,91 32,0 40,70 12,00
01.2023 1432,91 30,57 0,00 - 0,00 - 0,00 -
02.2023 410,81 32,00 0,00 - 0,00 - 0,00 -
03.2023 791,93 30,27 0,00 - 126,26 31,00 0,00 -
04.2023 93,72 32,00 0,00 - 0,00 - 0,00 -
05.2023 3598,12 31,05 1233,90 22,54 0,00 - 0,00 -
06.2023 302,34 32,00 1070,25 17,61 0,00 - 0,00 -
07.2023 173,96 32,00 113,95 12,00 0,00 - 0,00 -
08.2023 766.64 27.30 306.87 12.00 0.00 - 0.00 -
09.2023 724,57 26,57 35,82 12,00 0,00 - 0,00 -
10.2023 165.91 32.00 61.92 10.00 0.00 - 0.00 -

*      Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**     Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām