brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Statistika

OPERATĪVĀ INFORMĀCIJA PAR LICENCĒTO STARPNIEKU DARĪJUMIEM TIRGŪ 2024.07.18
  Privatizācijas sertifikāti Kompensācijas sertifikāti
Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.) Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.)
Pirkšana no fiziskām personām 0.00 0.0 0.00 0.0
Pārdošana 0.00 0.0 0.00 0.0
Vidējā pēdējo 10 dienu cena izsolēs 21.779   22.964  

 

Grafiks "Sertifikātu darījumu statistika" (par 12 mēnešiem)
 

*        Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**      PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***     Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

 

Grafiks "Sertifikātu cenu statistika" (par 12 mēnešiem)

*        Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**      PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***     Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

SERTIFIKĀTU DARĪJUMU STATISTIKA (PĒDĒJIE 12 MĒNEŠI)*
  PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTI ĪPAŠUMA KOMPENSĀCIJAS SERTIFIKĀTI
Mēnesis,gads PS pārdošanas apjoms PS pārdošanas vidējā cena (€) PS pirkšanas apjoms**

PS pirkšanas vid.cena (€)**

ĪKS pārdošanas apjoms ĪKS pārdošanas vid.cena (€) ĪKS pirkšanas apjoms** ĪKS pirkšanas vid.cena (€)**
07.2023 173,96 32,00 113,95 12,00 0,00 - 0,00 -
08.2023 766.64 27.30 306.87 12.00 0.00 - 0.00 -
09.2023 724,57 26,57 35,82 12,00 0,00 - 0,00 -
10.2023 165.91 32.00 61.92 10.00 0.00 - 0.00 -
11.2023 1255.10 28.24 1071.85 18.86 0.00 - 0.00 -
12.2023 358.38 30.60 549.80 21.82 0.00 - 0.00 -
01.2024 158,40 32,00 31,85 10,00 0,00 - 0,00 -
02.2024 360.69 32.00 83.66 10.00 0.00 - 0.00 -
03.2024 424.54 30.81 1000.00 21.00 0.00 - 0.00 -
04.2024 253.07 32.00 113.90 10.00 0.00 - 0.00 -
05.2024 303.69 29.53 69.45 10.00 0.00 - 65.35 10.00
06.2024 315.92 30.42 175.24 10.00 0.00 - 59.15 10.00

*      Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**     Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām