brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Statistika

OPERATĪVĀ INFORMĀCIJA PAR LICENCĒTO STARPNIEKU DARĪJUMIEM TIRGŪ 2023.05.25
  Privatizācijas sertifikāti Kompensācijas sertifikāti
Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.) Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.)
Pirkšana no fiziskām personām 0.00 0.0 0.00 0.0
Pārdošana 0.00 0.0 0.00 0.0
Vidējā pēdējo 10 dienu cena izsolēs 28.969   27.660  

 

Grafiks "Sertifikātu darījumu statistika" (par 12 mēnešiem)
 

*        Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**      PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***     Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

 

Grafiks "Sertifikātu cenu statistika" (par 12 mēnešiem)

*        Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**      PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***     Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

SERTIFIKĀTU DARĪJUMU STATISTIKA (PĒDĒJIE 12 MĒNEŠI)*
  PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTI ĪPAŠUMA KOMPENSĀCIJAS SERTIFIKĀTI
Mēnesis,gads PS pārdošanas apjoms PS pārdošanas vidējā cena (€) PS pirkšanas apjoms**

PS pirkšanas vid.cena (€)**

ĪKS pārdošanas apjoms ĪKS pārdošanas vid.cena (€) ĪKS pirkšanas apjoms** ĪKS pirkšanas vid.cena (€)**
05.2022 196,82 32,00 237,99 24,27 0,00 - 0,00 -
06.2022 7 816,59 27,35 4 759,58 24,58 75,28 32,00 37,71 20,00
07.2022 301,09 32,00 164,67 17,96 0,00 - 0,00 -
08.2022 226,76 32,00 103,85 18,00 0,00 - 22,05 18,00
09.2022 522,91 32,00 87,40 18,00 9,90 32,00 0,00 -
10.2022 1 844,07 31,77 172,97 17,47 23,27 32,00 0,00 -
11.2022 205,76 32,00 2 040,28 17,95 56,25 32,00 0,00 -
12.2022 1746,19 28,31 600,00 20,66 0,91 32,0 40,70 12,00
01.2023 1432,91 30,57 0,00 - 0,00 - 0,00 -
02.2023 410,81 32,00 0,00 - 0,00 - 0,00 -
03.2023 791,93 30,27 0,00 - 126,26 31,00 0,00 -
04.2023 93,72 32,00 0,00 - 0,00 - 0,00 -


*      Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**     Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām