Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Elektroniskā izsole. Jūrmala, Artilērijas ielā 2A, dzīvoklis Nr. 3

OBJEKTA SASTĀVS

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 13000212312001003) ar kopējo platību 28,4 m2;
 •  284/2383 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 13000212312001);
 •  284/2383 domājamās daļas no diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi: 13000212312002 un 13000212312003);
 •  284/2383 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 13000212312) ar kopējo platību 0.0813 ha;
 • objektā ir veikta pārbūve – dzīvojamā istaba (telpa Nr.1) ar starpsienu ir pārdalīta divās daļās;
 • atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamajam īpašumam Artilērijas ielā 2A, Jūrmalā, kurā atrodas Objekts, reģistrēti šādi apgrūtinājumi: aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu 0.0813 ha platībā; atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

OBJEKTA PIEEJAMĪBA

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

CENA UN NORĒĶINI

 • izsoles sākumcena: EUR 4 000.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA

 • pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 28.08.2021.
 • citām personām: līdz 07.10.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 400.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Artilērijas iela 2A, dzīvoklis Nr.3, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 17.09.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

PDF Vērtējums PDF Telpu plāns PDF Elektroniskās izsoles noteikumi