brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Septembrī pirmo reizi būs pieejams atbalsts zemas īres maksas mājokļu būvniecībai reģionos

Lai risinātu tirgus nepilnības un nodrošinātu kvalitatīvus un pieejamus īres mājokļus reģionos mājsaimniecībām, kuras nepietiekamu ienākumu dēļ nevar atļauties mājokli par tirgus cenu, Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi pavisam jaunu atbalsta programmu, kuras ietvaros nekustamā īpašuma attīstītāji varēs saņemt atbalstu zemas īres maksas dzīvojamo īres māju būvniecībai reģionos. 14. jūlija sēdē Ministru kabinets apstiprināja atbalsta programmas ieviešanas nosacījumus.

“Iespēja dzīvot mūsdienu dzīves prasībām atbilstošā kvalitatīvā un energoefektīvā  mājoklī par pieejamu cenu ir ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvajadzība, kas ietekmē mobilitāti un attiecīgi iespējas piedalīties darba tirgū un ekonomikā kopumā. Diemžēl lielai daļai Latvijas mājsaimniecību nepietiekamu ienākumu dēļ nav iespējas īrēt kvalitatīvu mājokli par tirgus cenu. Ņemot vērā mājokļu pieejamības problemātikas apmēru, Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi pilotprojektu atbalsta programmai zemas īres maksas mājokļu būvniecībai reģionos un turpinās strādāt pie risinājumiem jaunu mājokļu pieejamībai. Tāpēc atbalsta programmas ietvaros tiek veidots arī Mājokļu pieejamības fonds, kura darbības mērķis būs nodrošināt finansējuma pieejamību ilgtermiņā zemas īres maksas mājokļu būvniecībai,” norāda ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Atbalsta programma ir izstrādāta Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna ietvaros un tās īstenošanai ir pieejams finansējums 42,9 milj. eiro apmērā, un par šo finansējumu ir paredzēts uzbūvēt 700 zemas īres maksas dzīvokļus reģionos.

Programmas ietvaros atbalstu nekustamā īpašuma attīstītājiem īres mājokļu būvniecībai sniegs Attīstības finanšu institūcija ALTUM ilgtermiņa aizdevuma (līdz 30 gadiem) un kapitāla atlaides (līdz 30 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) veidā. Kapitāla atlaides saņemšanai būs jāizpilda noteikti nosacījumi, tā piemēram, dzīvojamās īres mājas kvalitātes prasības un noteikts izīrēto dzīvokļu apjoms.

Atbalsta programma neierobežo nekustamo īpašumu attīstītāju loku un atbalsts būs pieejams gan komercsabiedrībām, gan kooperatīvajām sabiedrībām, publiskas personas kontrolētām kapitālsabiedrībām vai publiski privātām kapitālsabiedrībām.

Savukārt, īres tiesības mājoklim būs iespējams iegūt ikvienai mājsaimniecībai, kas atbildīs noteiktajiem mājsaimniecības ienākumu sliekšņiem (neto) un būs iestājušās pašvaldības administrētajā rindā. Ienākumu sliekšņi ir šādi:

  • nepārsniedz 980 eiro vienas istabas dzīvoklim;
  • nepārsniedz 1 635 eiro divu istabu dzīvoklim;
  • nepārsniedz 2 450 eiro trīs un vairāk istabu dzīvoklim;
  • trīs un vairāk istabu dzīvokļi ir pieejami mājsaimniecībām, kuras veido vismaz divas personas

Atbalsta programmas mērķis ir nodrošināt pieejamus mājokļus, līdz ar to ir noteikts, ka sākotnēji īres maksa nepārsniedz 5 eiro/m2, un ir iespējama īres maksas indeksācija katru gadu saskaņā ar gada vidējo valsts inflācijas līmeni.

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu risinājumu un finansējuma pieejamību zemas īres maksas mājokļu būvniecībai ilgtermiņā, tiek izveidots Mājokļu pieejamības fonds.

Paredzēts, ka atbalsts nekustamā īpašuma attīstītājiem zemas īres maksas dzīvojamo māju būvniecībai būs pieejams jau š.g. septembrī.

Avots: Ekonomikas ministrija