brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Aprēķināti mājsaimniecību ienākumu sliekšņi, lai kvalificētos īres tiesībām zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmā un maksimālā īres maksa 2023.gadā

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros” 35.3.apakšpunktam, Ekonomikas ministrija ir aprēķinājusi aktuālo mājsaimniecību kopējo mēneša neto vidējo ienākumu apmēru, lai kvalificētos īres tiesībām.

Mājsaimniecību ienākumu sliekšņi 2023.gadā

Dzīvokļi tiek izīrēti mājsaimniecībām, kuru kopējie mēneša neto vidējie ienākumi, par kuriem maksāts iedzīvotāju ienākumu nodoklis atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta vai Kredītinformācijas biroja, vai līdzvērtīgas ārvalstu nodokļu administrācijas izziņai, iepriekšējā taksācijas gadā dzīvojamās telpas piešķiršanas brīdī izīrēšanai ir šādi:

  • nepārsniedz 1 150 eiro vienas istabas dzīvoklim;
  • nepārsniedz 1 918 eiro divu istabu dzīvoklim;
  • nepārsniedz 2 874 eiro trīs un vairāk istabu dzīvoklim.

Maksimālā īres maksa 2023.gadā

Atbilstoši MK noteikumu Nr.459 22.2.apakšpunktam, nekustamā īpašuma attīstītājs reizi gadā ir tiesīgs palielināt īres maksu saskaņā ar gada vidējo valsts inflācijas līmeni. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas aprēķiniem, 2023.gadā aktuālā maksimālā īres maksa ir 5.87 eiro/m2.

Avots: Ekonomikas ministrija