Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Elektroniskā izsole. Varakļānu novads, Varakļānu pagasts, “Eidīši”

OBJEKTA SASTĀVS

 • zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70940070140, ar kopējo platību 0.0530 ha;
 • divas būves (drupas).

Atbilstoši Varakļānu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000580744 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienībai ir reģistrēti šādi apgrūtinājumi:

 • vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu 0.0530 ha platībā;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos 0.0530 ha platībā.

Uz zemes vienības esošās būves (drupas) nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un saskaņā ar Valsts zemes dienesta sniegto informāciju nav kadastrāli uzmērāmas.

CENA UN NORĒĶINI

 • izsoles sākumcena: EUR 171.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA

 • pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 23.09.2021. plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 17.10
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Varakļānu novads, Varakļānu pagasts, “Eidīši”, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 03.09.2021. (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

PDF Vērtējums PDF Zemes plāns PDF Elektroniskās izsoles noteikumi