Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Elektroniskā izsole. Jūrmala, Jurģu iela 4, dzīvoklis Nr.70

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis Nr.70 (telpu grupas kadastra apzīmējums 13000207102001070) ar kopējo platību 42 m2;
 • 3830/291960 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 13000207102001);
 • 3830/291960 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 13000207102) ar kopējo platību 0.2607 ha.

Objektā veiktas pārbūves – sienas skapja ieeja no telpas Nr.1 ir aizbūvēta un ir izveidota jauna ieeja no telpas Nr.4. Dzīvokļa ārtelpa (telpa Nr.6) ir aizstiklota.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.6517 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamam īpašumam Jurģu ielā 4, Jūrmalā, kurā atrodas Objekts, reģistrēts apgrūtinājums atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 16 000.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 28.09.2021.
 • citām personām: līdz 07.10.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1 600.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Jūrmala, Jurģu iela 4, dzīvoklis Nr.70, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 17.09.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

PDF Vērtējums PDF Telpu plāns PDF Elektroniskās izsoles noteikumi