Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Informācija Possessor klientiem!

Possessor veic visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai aizsargātu savu darbinieku un klientu veselību un novērstu COVID-19 izplatību.

Informējam, ka ar 2021.gada 11.oktobri apmeklētājus KLĀTIENĒ APKALPOJAM tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Apmeklējums jāpiesaka, zvanot pa tālruni:

  • 67 774 022, 67 774 170 privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas un pašvaldības zemes izpirkšanas jautājumos;
  • 67 021 419 valsts zemes pirkuma vai nomas līgumu noslēgšanas jautājumos;
  • 67 021 413 dzīvokļu īpašumu pirkuma līgumu noslēgšanas jautājumos;
  • 67 021 358 vispārējos jautājumos.

Apmeklējot Possessor klātienē, apmeklētājiem OBLIGĀTI jāuzrāda derīgs Eiropas Savienībā atzīts digitālais Covid-19 sertifikāts (QR kods) un personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte), tāpat jālieto sejas maska.

Klientu apkalpošanas centra darbinieks veiks digitālā Covid-19 sertifikāta (QR koda) un personu apliecinošā dokumenta (oriģināla) pārbaudi un novirzīs apmeklētāju pie konkrētā speciālista. Covid-19 sertifikāta dati netiks uzglabāti.

Dodoties uz Possessor aicinām:

  • būt atbildīgiem un ievērot pierakstu laikus;
  • pārbaudīt digitālā Covid-19 sertifikāta pieejamību tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv;
  • rūpīgi izvērtēt apmeklējuma nolūku, un, iespēju robežās, atlikt veicamos darījumus, ja nav nepieciešamība tos veikt nekavējoties.

Atgādinām par piesardzības pasākumiem:

  • sejas maskas lietošana ir obligāta;
  • jādezinficē rokas;
  • jāierodas bez līdznācējiem, izņemot apmeklētājus, kuriem nepieciešama pavadošā persona.

Neskaidrību gadījumā aicinām konsultēties pa telefonu 67 021 358.