SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

AS „Rīgas Kinostudija”

AS „PUBLISKO AKTĪVU PĀRVALDĪTĀJS POSSESSOR” PAZIŅO:

Tiek izsludināta akciju sabiedrības „Rīgas Kinostudija” valsts kapitāla daļas  izsole ar lejupejošu soli.

 Informācija par sabiedrību

 • AS „Rīgas Kinostudija” pamatkapitāls – 623 977,20 euro
 • Akciju skaits – 445 698, no tām 311 021 vārda akcijas ar balsstiesībām akcionāru sapulcē un 134 677 uzrādītāja akcijas ar balsstiesībām akcionāru sapulcē
 • Vienas akcijas nominālvērtība – 1,40 euro 

 Informācija par izsoles priekšmetu

 • Valsts kapitāla daļa AS „Rīgas Kinostudija” – 84 950 vārda akcijas ar balsstiesībām jeb 19,06% no pamatkapitāla (Akciju pakete)

 Pirmpirkuma tiesības

 • AS “Rīgas Kinostudija” akcionāriem nav pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo akciju paketi

 Cena un norēķini

 • Izsoles sākumcena: 95 144 euro (vienas pārdodamās akcijas cena – 1,12 euro)
 • Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa

 Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Līdz 15.09.2020. plkst. 16:00.
 • Apliecinājums Akciju paketes pirkšanai iesniedzams AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” KrišjāņaValdemāra ielā 31, Rīgā, izmantojot pārdošanas noteikumiem pievienotās apliecinājuma veidlapas.
 • Līdz apliecinājuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 9 514,40 euro.
 • Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “AS “Rīgas Kinostudija” Akciju paketes izsoles drošības nauda”.
 • AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu rekvizīti: norēķinu konts Nr.LV07PARX0003805160002 AS „Citadele banka” (kods PARXLV22) vai norēķinu konts Nr.LV17HABA0551032309150 AS „Swedbank” (kods HABALV22)

 Informācija par izsoli:

 • Izsole ar lejupejošu soli, soļa lielums -  500 euro
 • Datums: 25.09.2020.
 • Laiks: 14:00
 • Vieta: AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

 Tālrunis uzziņām: 67021314

 Dokumenti lejupielādei