SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Daugavgrīvas iela 74A, dzīvoklis Nr.23
EUR 16 900.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis Nr.23 (telpu grupas kadastra apzīmējums 01000632001001023) ar kopējo platību 24 m2;
 • 225/27923 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01000632001001).

Dzīvojamai mājai Daugavgrīvas ielā 74A, Rīgā, funkcionāli piesaistītā zemes platība ~ 0.2535 ha, ko veido:

 • Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša zemes vienība Daugavgrīvas ielā 74A, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 01000630131 0.2229 ha platībā;
 • zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 01000630042 0.0306 ha platībā, kas iekļauta rezerves zemes fondā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 16 900.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • līdz 25.03.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1 690.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Daugavgrīvas iela 74A, dzīvoklis Nr.23, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 05.03.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv