SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Ventspils, Dzelzceļnieku iela 20, dzīvoklis Nr.2
EUR 1 600.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis Nr.2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 27000230209009002) ar kopējo platību 31.2 m2;
 • 3120/9860 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 27000230209009);
 • 3120/9860 domājamās daļas no pagraba (būves kadastra apzīmējums 27000230209010);
 • 3120/9860 domājamās daļas no diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi: 27000230209011; 27000230209013);
 • 3120/9860 domājamās daļas no atejas (būves kadastra apzīmējums 27000230209012).

Būvju nekustamais īpašums, kurā atrodas Objekts, saistīts ar valstij piekritīgas zemes vienības Dzelzceļnieku ielā 16, Ventspilī (zemes vienības kadastra apzīmējums 27000230209) daļu 0.1720 ha platībā, kuras tiesiskais valdītājs ir Satiksmes ministrija.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 1 600.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 12.02.2021.
 • citām personām: līdz 18.03.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 160.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Ventspils, Dzelzceļnieku iela 20, dzīvoklis Nr.2, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 26.02.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv