SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Ventspils nov., Ugāles pag., Ugāle, "Lielzīles", dzīvoklis Nr.2
EUR 480.00

Objekta sastāvs

 • divu istabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 98700120116001002) ar kopējo platību 32,1 m2;
 • 321/2576 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 98700120116001);
 • ½ domājamā daļa no atejas (kadastra apzīmējums 98700120116002);
 • 440/2576 domājamās daļas no pagraba (kadastra apzīmējums 98700120116003);
 • 440/2576 domājamās daļas no kūts (kadastra apzīmējums 98700120116004);
 • 440/2576 domājamās daļas no šķūņa (kadastra apzīmējums 98700120116005);
 • 440/2576 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 98700120116) ar kopējo platību 0.4571 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 480.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • līdz 01.07.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 48.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Ventspils nov., Ugāles pag., Ugāle, "Lielzīles", dzīvoklis Nr.2, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 11.06.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv