SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Priekuļu novads, Liepas pagasts, Liepa, “Krejotava”, kadastra Nr.42600030311
EUR 7 900.00

Objekta sastāvs

 • zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42600030311, kopējā platība 0,3327 ha;
 • pienotava (būves kadastra apzīmējums 42600030311001), kopējā platība 278,1 m2;
 • šķūnis (būves kadastra apzīmējums 42600030311002), kopējā platība 79,2 m2;
 • šķūnis (būves kadastra apzīmējums 42600030311003), kopējā platība 15,8 m2;
 • garāža (būves kadastra apzīmējums 42600030311004), kopējā platība 12 m2.

Objekta pieejamība

 • objekts ir patvarīgi aizņemts
 • objekts nav iznomāts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 7 900.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 19.02.2021 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 790.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Priekuļu novads, Liepas pagasts, Liepa, “Krejotava”, kadastra Nr.42600030311, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 10.03.2021
 • laiks: 13:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Lienīte Dzimtā-Zemīte
tālr.: 67 021 325
e-pasts:
Lienite.Dzimta-Zemite@possessor.gov.lv

Eva Šķestere
tālr.: 67 021 419
e-pasts:
Eva.Skestere@possessor.gov.lv
Ausma Vilsone
tālr.: 67 021 403
e-pasts:
Ausma.Vilsone@possessor.gov.lv