SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Jūrmala, Artilērijas iela 2A, dzīvoklis Nr.3
EUR 4 000.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis Nr.3 (telpu grupas kadastra apzīmējums 13000212312001003) ar kopējo platību 28,4 m2;
 • 284/2383 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 13000212312001);
 • 284/2383 domājamās daļas no diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi: 13000212312002 un 13000212312003);
 • 284/2383 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 13000212312) ar kopējo platību 0.0813 ha.

Objektā ir veikta pārbūve – dzīvojamā istaba (telpa Nr.1) ar starpsienu ir pārdalīta divās daļās.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.6879 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamam īpašumam Artilērijas ielā 2A, Jūrmalā, kurā atrodas Objekts, reģistrēti šādi apgrūtinājumi:

 • aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu 0.0813 ha platībā;
 • atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4 000.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 05.05.2021.
 • citām personām: līdz 17.06.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 400.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Jūrmala, Artilērijas iela 2A, dzīvoklis Nr.3, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 28.05.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv