SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Aizputes novads, Cīrava, "Jaunā māja", dzīvoklis Nr.3
EUR 280.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 64480050134001003) ar kopējo platību 44,6 m2;
 • 4460/46330 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 64480050134001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 4460/46330 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 64480050134) ar kopējo platību 0.79 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.13 ha platībā.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamajam īpašumam “Jaunā māja”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, kurā atrodas Objekts, noteikti šādi apgrūtinājumi:

 • aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 0.2 ha;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju 0.02 ha;
 • ceļa servitūta teritorija 0.02 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 280.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 19.04.2021.
 • citām personām: līdz 27.05.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 28.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Aizputes novads, Cīrava, "Jaunā māja", dzīvoklis Nr.3, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 07.05.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv