SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Jūrmala, Ventspils šoseja 17, dzīvoklis Nr.3
EUR 5 120.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis Nr.3 (telpu grupas kadastra apzīmējums 13000214607001003) ar kopējo platību 33,1 m2;
 • 3310/9270 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 13000214607001);
 • 3310/9270 domājamās daļas no pieciem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi: 13000214607002, 13000214607003, 13000214607005, 13000214607006 un 13000214607007);
 • 3310/9270 domājamās daļas no tualetes (būves kadastra apzīmējums 13000214607004).

Būvju nekustamajam īpašumam, kurā atrodas Objekts, funkcionāli piesaistīta zemes vienība Ventspils šosejā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 4607, ar kopējo platību 0.1322  ha, kuras tiesiskais valdītājs ir Latvijas Republikas Satiksmes ministrija.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 5 120.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 19.04.2021.
 • citām personām: līdz 20.05.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 512.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Jūrmala, Ventspils šoseja 17, dzīvoklis Nr.3, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 30.04.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv