SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Alūksnes nov., Jaunannas pag., "Mežtekas 2", dzīvoklis Nr.2
EUR 510.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums: 36580040078001002) ar kopējo platību 47,90 m2;
 • 479/1925 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 36580040078001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 479/1925 domājamās daļas no saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums: 36580040078002);
 • 479/1925 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 36580040078) ar kopējo platību 1,6 ha;
 • nekustamam īpašumam, kurā atrodas Objekts, noteikti apgrūtinājumi:20kv  elektrisko tīklu gaisvadu līnijas 20 m aizsargjosla 0,04km, 0.1 ha platībā; 0,4kv elektrisko tīklu gaisvadu līnijas 10 m aizsargjosla 0,1km, 0.1 ha platībā; ceļa servitūts 4m/0,3km, 0.1 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 510.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • līdz 05.11.2020 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 51.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Alūksnes nov., Jaunannas pag., "Mežtekas 2", dzīvoklis Nr.2, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 16.10.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv