t Possessor
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Ventspils, Pērkoņu iela 17, dzīvoklis Nr.1
EUR 9 800.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 58 m2;
 • 5790/118580 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu: 27000190305001 kopīpašumā esošās daļas;
 • 5790/123680 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 27000190305, ar kopējo platību 0.5571 ha.

Atbilstoši zemesgrāmatas un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamam īpašumam Pērkoņu ielā 17, Ventspilī, kurā atrodas Objekts, noteikti apgrūtinājumi:

1)      aizsargjoslas teritorija gar sadzīves kanalizācijas tīkliem 0.03 ha platībā;

2)      aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu 0.01 ha platībā;

3)      aizsargjoslas teritorija ap 0.4 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijām, kabeļu līnijām un sadales iekārtām 0.02 ha platībā;

4)      aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām 0.03 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 9 800.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 29.05.2020.
 • citām personām: līdz 02.07.2020 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 980.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Ventspils, Pērkoņu iela 17, dzīvoklis Nr.1, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 12.06.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv