t Possessor
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Blaumaņa iela 17, dzīv. Nr.5 3401/9803 domājamās daļas
EUR 56 200.00

Objekta sastāvs

3401/9803 domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma Nr.5 Blaumaņa ielā 17, Rīgā, kadastra Nr.0100 923 5029.

Possessor lietošanā ir nodota telpa Nr.4 ar kopējo platību 21.80 m2 un telpa Nr.5 ar kopējo platību 12.20 m2

Objekts ir izīrēts uz nenoteiktu laiku saskaņā ar beztermiņa īres līgumu. Atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 8.pantam, ja dzīvojamā māja vai dzīvoklis pāriet citas juridiskās vai fiziskās personas īpašumā, jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā īpašnieka noslēgtie dzīvojamās telpas īres līgumi.

Īpašuma tiesības uz atlikušajām 6402/9803 domājamām daļām no dzīvokļa īpašuma Nr.5, Blaumaņa ielā 17, Rīgā, kadastra Nr.0100 923 5029, nostprinātas privātpersonām Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2567-5.

Dzīvokļa īpašuma Nr.5 Blaumaņa ielā 17, Rīgā, kadastra Nr.0100 923 5029, sastāvā ir sešu istabu dzīvoklis Nr.5 (telpu grupas kadastra apzīmējums 01000210091001005) un tam piekrītošās 13750/217490 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01000210091001), garāžas (būves kadastra apzīmējums 01000210091002) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 01000210091) ar kopējo platību 0.0625 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 56 200.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 15.06.2020.
 • citām personām: līdz 09.07.2020 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 5 620.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Blaumaņa iela 17, dzīv. Nr.5 3401/9803 domājamās daļas, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 19.06.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv