t Possessor
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Ventspils, Pērkoņu iela 19, dzīvoklis Nr.4
EUR 800.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 2700 019 0304 001 004) ar kopējo platību 30.2 m2;
 • 3020/17000 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 019 0304 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 3020/17000 domājamās daļas no atejas (būves kadastra apzīmējums 2700 019 0304 007);
 • 3020/17000 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 2700 019 0304) ar kopējo platību 0.4942 ha.

Atbilstoši Ventspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 10000047296 III daļas 1.iedaļas ierakstiem nekustamam īpašumam, kurā atrodas Objekts, reģistrēti šādi apgrūtinājumi:

 • aizsargjosla teritorija gar meliorācijas grāvi 600 m2 platībā;
 • aizsargjoslas teritorija ap 0,4 kV elektrisko gaisvadu līnijām un kabeļu līnijām un sadales iekārtām 200 m2 platībā;
 • aizsargjoslas teritorija gar elektrolīnijas piekarkabeli 200 m2 platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 800.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 19.06.2020.
 • citām personām: līdz 23.07.2020 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 80.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Ventspils, Pērkoņu iela 19, dzīvoklis Nr.4, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 03.07.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv