SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Daugavpils nov., Naujene,Vecpils iela 8 -1, valsts 1/4 dom.daļa
EUR 128.00

Objekta sastāvs

¼ domājamā daļa no dzīvokļa īpašuma Nr.1 Vecpils ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4474 900 0603, kura sastāvā ietilpst:

 • trīsistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 44740030171001001) ar kopējo platību 59.6 m2;
 • 596/11884 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4474 003 0171 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4474 003 0171) ar kopējo platību 0.1618 ha;
 • 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4474 003 0172) ar kopējo platību 0.3165 ha.

Saskaņā ar Naujenes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.281-1 ierakstiem īpašuma tiesības uz atlikušajām ¾ domājamām daļām no dzīvokļa īpašuma nostiprinātas fiziskai personai.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 128.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 11.03.2021.
 • citām personām: līdz 15.04.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 12.80
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Daugavpils nov., Naujene,Vecpils iela 8 -1, valsts 1/4 dom.daļa, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 26.03.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv