SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Ventspils, Dzelzceļnieku iela 16 dzīvoklis Nr.3
EUR 4 600.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis Nr.3 (telpu grupas kadastra apzīmējums 27000230209001003) ar kopējo platību 32.1 m2;
 • 3210/23650 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 27000230209001);
 • 3210/23650 domājamās daļas no pagraba (būves kadastra apzīmējums 27000230209002);
 • 3210/23650 domājamās daļas no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 27000230209003).

Būvju nekustamajam īpašumam, kurā atrodas Objekts, funkcionāli piesaistīta valstij piekritīga zemes vienības Dzelzceļnieku ielā 16, Ventspilī (zemes vienības kadastra apzīmējums 27000230209) daļa 0.1806 ha platībā, kuras tiesiskais valdītājs ir Satiksmes ministrija.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4 600.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 07.06.2021.
 • citām personām: līdz 08.07.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 460.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Ventspils, Dzelzceļnieku iela 16 dzīvoklis Nr.3, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 18.06.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Dace Šmēdiņa
tālr.: 67 021 397
e-pasts: Dace.Smedina@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv