SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

PRIVATIZĀCIJAS IZSOLE Jelgavas novads, Staļģene, Niedru iela 6-1/1a neapdz.telpa
EUR 7 613.00

Objekta sastāvs

 • atsevišķa neapdzīvojamā telpa, telpu grupas kadastra apzīmējums 54560100318001001, ar kopējo platību 25,9 m2;
 • atsevišķa neapdzīvojamā telpa, telpu grupas kadastra apzīmējums 54560100318001019, ar kopējo platību 29,9 m2;
 • 558/11152 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 54560100318001, kopīpašumā esošās daļas.

Ēku (būvju) īpašums, kura sastāvā ietilpst Objekts, funkcionāli saistīts ar zemes vienību “Avoti”, Niedru ielā 6, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apzīmējums 54560100318, 0,195 ha platībā, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Jaunsvirlaukas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000463886 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VEDGAS”, vienotais reģistrācijas Nr.41703004192. 

Izsoles pretendentam līdz pieteikuma iesniegšanai ir jāsamaksā drošības nauda – EUR 761.30 un reģistrācijas maksa – EUR 70.00.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 7 613.00 jeb 191.09 sertifikāti
 • pirkuma maksas samaksas kārtība: ar īpašuma kompensācijas sertifikātiem vai privatizācijas sertifikātiem, vai euro ar tūlītēju samaksu;

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 27.05.2021 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 761.30
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “PRIVATIZĀCIJAS IZSOLE Jelgavas novads, Staļģene, Niedru iela 6-1/1a neapdz.telpa, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 30.06.2021
 • laiks: 11:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā
 • Izsole notiek divās kārtās: pirmajā kārtā ir tiesīgas piedalīties fiziskās un juridiskās personas - īpašuma kompensācijas sertifikātu īpašnieki; otrajā kārtā ir tiesīgas piedalīties fiziskās un juridiskās personas - privatizācijas sertifikātu īpašnieki.

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Inga Egle
tālr.: 67 021 343
e‑pasts: Inga.Egle@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e‑pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv