SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā esošu valsts zemesgabalu sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana)