SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Robežu (koordinātu) neatbilstības novēršana zemes īpašuma "Mazstendnieki", Lībagu pagastā, Talsu novadā, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 88720070075