SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2019/70 Nekustamā īpašuma Čiekurkalna 2.līnijā 42, Rīgā, teritorijas sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2019/58 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2019/59 Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" pieņemts lēmums
PA/2019/57 Dzīvokļa īpašuma "Mežmuižas ūdensdzirnavas", Augstkalnē, Tērvetes novadā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2019/56 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšana un projektu izstrādāšana pieņemts lēmums
PA/2019/54 Zemes vienības "Dzelzceļa māja 14.km", Rumbulā, Stopiņu novadā, situācijas un apgrūtinājumu plānu aktualizācija pieņemts lēmums
PA/2019/3 Dzīvojamām mājām Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšana un projektu izstrādāšana pieņemts lēmums
PA/2019/49 Nekustamā īpašuma Motoru ielā 4B, Daugavpilī, teritorijas sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2019/10 Zemes vienības “Veģu Vilnis”, Veģos, Abavas pagastā, Talsu novadā, kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums
PA/2019/46 Nekustamā īpašuma Spāres ielā 11, Ventspilī, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2019/45 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66680010299 atkārtota kadastrālā uzmērīšana un robežu neatbilstības novēršana pieņemts lēmums
PA/2019/44 Zemes vienības Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums
PA/2019/42 Zemes vienību Spāres ielā 11, Ventspilī, un Ūdens ielā 35, Liepājā, kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums
PA/2019/41 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšana un projektu izstrādāšana pieņemts lēmums
PA/2019/33 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšana un projektu izstrādāšana pieņemts lēmums
PA/2019/24 Kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts pieņemts lēmums
PA/2019/23 Divu zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamās mājas Eduarda Smiļģa ielā 32, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala plāna aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums