SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2016/19 Zemesgabalu „Rušiņi”, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, “Dzelzceļa ēka 67.km”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā un Melīdas ielā 3, Rīgā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana ierakstīšanai zemesgrāmatā ... pieņemts lēmums
PA/2016/57 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde dzīvojamās ēkas Muižas ielā 10, Ādažos, Ādažu novadā, kadastra apzīmējums 80440040060011, nojaukšanai pieņemts lēmums
PA/2016/22 Nekustamā īpašuma Stacijas ielā 15A, Rēzeknē (kadastra Nr. 2100 007 0116) tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/20 Sadzīves atkritumu un sasmalcināto papīru izvešana no Privatizācijas aģentūras teritorijas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31 pieņemts lēmums
PA/2016/83 Kūts ar būves kadastra apzīmējumu 2700 023 0208 003 un žoga Kurzemes ielā 26, Ventspilī, nojaukšanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un nojaukšana. pieņemts lēmums
PA/2016/87 Privatizācijas aģentūras ēku K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, jumtu tīrīšana no sniega un apledojuma pieņemts lēmums
PA/2016/75 Kūts ar būves kadastra apzīmējumu 2700 023 0208 003 un žoga Kurzemes ielā 26, Ventspilī, nojaukšanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un nojaukšana. pieņemts lēmums
PA/2016/71 Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/66 Zemes robežu apsekošana un atjaunošana zemes vienībā Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 026 6006) pieņemts lēmums
PA/2016/40 Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” pieņemts lēmums
PA/2016/38 Tehniskās dokumentācijas izstrāde ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā jumta terases hidroizolācijas darbu veikšanai pieņemts lēmums
PA/2016/31 Valsts dzīvojamās mājas A.Puškina ielā 1, Ventspilī, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala noteikšana, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala projekta izstrādāšana un zemesgabala „Sūtnieki”, Vīdalē, Dundagas pagastā... pieņemts lēmums
PA/2016/30 Meža inventarizācijas veikšana zemesgabalā Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 6006, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 026 6006) pieņemts lēmums
PA/2016/29 Privatizācijas aģentūras ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā fasādes un logu mazgāšana pieņemts lēmums
PA/2016/23 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2016/26 Zemes vienību Trikātas ielā 6, Rīgā, un bez adreses, Rīgā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana ierakstīšanai zemesgrāmatā un dzīvojamām ēkām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu plānu aktualizācija ... pieņemts lēmums
PA/2016/15 Nekustamā īpašuma Vecumnieku ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 593 0184) 673/840 domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/10 Nekustamo īpašumu Nometņu ielā 60B, Rīgā, Pasta ielā 2, Pasta ielā 2A un Pasta ielā 4, Tumē, Tumes pag., Tukuma novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/9 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/13 Nekustamā īpašuma Poruka prospektā 61, Jūrmalā (kadastra Nr. 1300 012 2802) objekta Nr.2 - 423/1882 domājamo daļu un ēku Poruka prospektā 61, Jūrmalā (kadastra apzīmējumi 1300 012 2802 002 un 1300 012 2802 009) tirgus (parakstās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/7 Nekustamo īpašumu Zilā ielā 3, Rīgā, kadastra Nr.0100 597 0077, un Zilā ielā 3, Rīgā, kadastra Nr.0100 597 0078, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/5 Dzīvojamās mājas Apogu ielā 6, Ogrē, kadastra apzīmējums 74010040877001, tehniskās dokumentācijas izstrāde pieņemts lēmums
PA /2016/4 Juridiskie pakalpojumi - atzinums par izlīguma iespējām civillietā Nr.C30464914 pieņemts lēmums