SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2015/92 Zemesgabala „Ķunci 3”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2015/90 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana ierakstīšanai zemesgrāmatā un uz tiem esošajām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu plānu aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums
PA/2015/87 Nekustamā īpašuma Mazā Ozolu ielā 1, Rīgā, sakārtošana (Nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01005170016) pieņemts lēmums
PA/2015/93 Nekustamā īpašuma Rīgas ielā 41, Jūrmalā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2015/89 Nekustamā īpašuma Parku ielā 34, Ludzā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2015/86 Dabīgā ūdens piegāde un ūdens dzesēšanas un sildīšanas iekārtu noma pieņemts lēmums
PA/2015/71 Nekustamā īpašuma Parku ielā 34, Ludzā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2015/69 Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā iekšējā datu tīkla un iekšējo elektroapgādes tīklu tehnisko projektu izstrāde pieņemts lēmums
PA/2015/62 Nekustamā īpašuma Skaistkalnes ielā 17, Rīgā, sakārtošana publicēts
PA/2015/58 Nekustamā īpašuma Gulbju ielā 12, Rīgā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2015/64 Hidrauliskās automātikas divviru vārtiem piegāde, uzstādīšana un garantijas apkope K.Valdemāra ielā 31, Rīgā publicēts
PA/2015/46 Nekustamā īpašuma sastāvā esošās dzīvojamās mājas Rāznas ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2015/44 Sliktā tehniskā stāvoklī esošās katlu mājas Pērkoņu ielā 17, Ventspilī, kadastra apzīmējums 27000190305002, nojaukšana pieņemts lēmums
PA/2015/38 Zem. robežu noteikšanas proj. izstrāde, zem. vien. kad. uzmērīšana, zem. robežu, situācijas un apgrūt. plānu izgatavošana, jaunizveid. zem. vien. reģistrēšana VZF NĪ valsts kadastra IS (Pārslas ielā 10, Rīgā; Ostas prospektā 4, Rīgā, Rīgā (Emmas ielā)) pieņemts lēmums
PA/2015/43 Privatizācijas aģentūras ēkā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā esošo grīdas segumu ģenerālā uzkopšana publicēts
PA/2015/35 Nekustamā īpašuma "Liellauki", Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra Nr.9480 006 0008, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/31 Nekustamā īpašuma Šmerļa ielā 5, Rīgā kadastra Nr.0100 592 0053, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/28 Privatizācijas aģentūras ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā fasādes bloku un logu mazgāšana. pieņemts lēmums
PA/2015/25 Nekustamo īpašumu objektu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Melderu ielā 5, Jūrmalā; Melderu ielā 4, Jūrmalā) pieņemts lēmums
PA/2015/24 Zemes ierīcības projekta izstrāde, zemes vienības kadastr. uzmērīšana, zem. robežu, situāc. un apgrūtinājumu plānu izgatavošana, jaunizveidotās zem. vienības reģistrēšana un datu aktualizēšana VZD NĪ valsts kadastra IS (Vienības gatve 24, Rīga) pieņemts lēmums
PA/2015/23 Atkārtotas meža inventarizācijas veikšana zemesgabalā „Mežolīte”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā (kadastra Nr.9470 014 0097, zemes vienības kadastra apzīmējums 9470 014 0024) pieņemts lēmums
PA/2015/20 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/19 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Ģertrūdes ielā 76, Rīgā; Mazā Lubānas ielā 16D, Rīgā; Mazā Nometņu ielā 82, Rīgā; Rīgā (Eduarda Smiļģa ielā)) pieņemts lēmums
PA/2015/14 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Rīgā (Sarkandaugavas ielā; Patversmes ielā 7; Tilta ielā 3; Lāču ielā 2; Miera ielā 97/99) pieņemts lēmums
PA/2015/13 Tehniskās dokumentācijas izstrāde ēkas Kuģu ielā 13, Rīgā ārējai sakārtošanai un bīstamības novēršanai pieņemts lēmums
PA/2015/9 Lietotas serveru tehnikas piegāde pieņemts lēmums
PA/2015/4 Valsts dzīvokļu īpašumu un nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/8 Nekustamo īpašumu Lomonosova ielā 1 k-3, Rīgā, Lomonosova ielā 1 k-12, Rīgā, Lomonosova ielā 1 un Lomonosova ielā 1 k-10, Rīgā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/6 SIA „Latgales laiks” valstij piekritīgo kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/5 Nekustamā īpašuma Šampētera ielā 17A, Rīgā, kadastra Nr.0100 076 0233, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums