SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2013/118 Vienkāršotās rekonstrukcijas ieceres dokumentācijas izstrāde dzīvojamās mājas-ēdnīcas funkcijas (lietošanas veida) maiņai uz dzīvojamo māju un Apliecinājuma kartes akceptēšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums
PA/2013/115 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/114 Valsts dzīvojamās mājas Šampētera ielā 7, Rīgā, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala korekcijas projekta izstrādāšana, saskaņošana normatīvajos aktos noteiktajās institūcijās un zemesgabala kadastrālā uzmērīšana [...] pieņemts lēmums
PA/2013/113 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/112 Valsts dzīvojamo māju Dzintaru prospektā 49 k-2 un Dzintaru prospektā 49 k-3, Jūrmalā, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala noteikšana [...] pieņemts lēmums
PA/2013/110 Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā (Daugavgrīvas iela 29A, Rīga) pieņemts lēmums
PA/2013/107 Zemes ierīcības projekta priekšlikuma skices un zemes ierīcības projekta izstrāde, zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/106 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/98 Ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā telpu mīksto grīdas segumu ģenerālā tīrīšana publicēts
PA/2013/103 Valsts dzīvokļu īpašumu, valsts mākslinieka darbnīcas un valsts nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/102 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā (Mangaļu prospektā 1A, Rīgā) pieņemts lēmums
PA/2013/100 Nekustamā īpašuma Birzes ielā 3, Rīgā, kadastra Nr.0100 103 0137, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/96 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana, zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/94 Privatizācijas aģentūras ēku un teritorijas apsardze procedūra pārtraukta
PA/2013/95 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/87 Pagalma vārtu rekonstrukcija publicēts
PA/2013/92 Valsts dzīvokļu īpašumu, dzīvokļu īpašumu valsts domājamo daļu un valsts neapdzīvojamo telpu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/89 Juridiskie pakalpojumi Privatizācijas aģentūrai tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums
PA/2013/84 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/69 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana zemes konsolidācijai, zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/74 Meža inventarizācijas veikšana valsts zemesgabalā "Smiltnieki", Viesītes pagastā, Viesītes novadā (kadastra Nr.5635 009 0058), un meža inventarizācijas lietas izgatavošana pieņemts lēmums
PA/2013/82 Ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā 6.stāva atpūtas telpas logu aplīmēšana ar matētu necaurspīdīgu plēvi. Jāaplīmē 15 logi ar kopējo platību aptuveni 11 kvadrātmetri publicēts
PA/2013/73 Robežzīmju un robežstigu ierīkošana, koku iezīmēšana uz robežstigas ("Kaķīši", Veclaicenes pag., Alūksnes nov.) pieņemts lēmums
PA/2013/79 Valsts dzīvokļu īpašumu, dzīvokļu īpašumu valsts domājamo daļu un valsts neapdzīvojamo telpu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/83 Eksperta atzinums par ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā lietus ūdens stāvvadu un to pievadu tehnisko stāvokli un tehniskās specifikācijas izstrādāšana stāvvadu nomaiņai publicēts
PA/2013/64 Darba aizsardzības sistēmas aktualizēšana un uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2013/72 Juridiskie pakalpojumi Privatizācijas aģentūrai tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums
PA/2013/63 Valsts īpašuma objekta - 3/4 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Lejas ielā 13, Rīgā, kadastra Nr.0100 525 0056, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/66 Dabīgā ūdens piegāde un ūdens dzesēšanas un sildīšanas iekārtu noma publicēts
PA/2013/61 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2013/60 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2013/57 Valsts īpašuma objekta - nekustamo īpašumu Lomonosova ielā 1, k-8, Rīgā, kadastra Nr.0100 546 0060, un Lomonosova ielā 1, k-22, Rīgā, kadastra Nr.0100 046 0009, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/56 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/55 Valsts dzīvojamās mājas Čuguna ielā 40, Rīgā, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala noteikšana, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plāna izstrādāšana, saskaņošana normatīvajos aktos noteiktajās institūcijās [...] pieņemts lēmums
PA/2013/62 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2013/53 Nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 88A, Rīgā (kadastra Nr.0100 533 0033), 659/1000 domājamo daļu un zemesgabala Krišjāņa Barona ielā 88A, Rīgā (kadastra Nr.0100 033 2007), 101750/192800 domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/44 Nekustamā īpašuma Straumes ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 6801, 5938/6608 domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/47 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana, atdalāmā zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/48 Nekustamā īpašuma Tallinas ielā 95, Rīgā, kadastra Nr.0100 537 0036, un tam piekrītošā zemesgabala Jāņa Asara ielā 5, Rīgā; Pērnavas ielā 62, Rīgā, kadastra Nr.0100 037 0183, 3507/16795 domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/45 Nekustamā īpašuma Poruka prospektā 61, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 2802, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/43 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/28 Valsts dzīvokļu īpašumu, valsts mākslinieka darbnīcas un dzīvokļu īpašumu valsts domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/32 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/33 Nekustamā īpašuma Čiekurkalna 8.šķērslīnijā 12, Rīgā, kadastra Nr.0100 588 0038, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/29 Valsts dzīvokļu īpašumu, valsts mākslinieka darbnīcas un dzīvokļu īpašumu valsts domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/40 Juridiskie pakalpojumi paskaidrojumu sagatavošanā par darba tiesiskajām attiecībām pieņemts lēmums
PA/2013/30 Meža inventarizācijas veikšana valsts zemesgabalā "Kaķīši", Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, un meža inventarizācijas lietas izgatavošana pieņemts lēmums
PA/2013/25 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2013/24 Valsts nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/19 Privātpersonai piederošajām ēkām, kas atrodas uz valsts zemesgabala Vikingu ielā 22, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 003 0704, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 003 0704), funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plāna (projekta) izstrādāšana pieņemts lēmums
PA/2013/14 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana, zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/20 Nekustamā īpašuma K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2013/18 Valsts dzīvokļa īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/9 Nekustamā īpašuma „Pātes”, Lāčos, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, kadastra nr.3250 008 0006, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/10 Nekustamo īpašumu Rēznas ielā 10 k-3, k-4 un k-5, Rīgā, un 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Mazajā Lubānas ielā 10 k-2, Rīgā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2013/8 Nekustamā īpašuma ēkas Tallinas ielā 95, Rīgā, un tai piekrītošā zemesgabala daļas Jāņa Asara ielā 5, Rīgā, un Pērnavas ielā 62, Rīgā, nomas tirgus vērtības noteikšana publicēts
PA/2013/5 Nekustamā īpašuma Ganību dambī 26a, Rīgā, kadastra Nr.0100 014 0017, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/6 Meža inventarizācija valsts zemesgabalos pieņemts lēmums
PA/2012/102 Zemesgabala Bukultu ielā 10, Rīgā, kadastra Nr.0100 018 0043, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā publicēts
PA/2012/101 Valsts dzīvokļa īpašumu un valsts nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2012/100 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā publicēts
PA/2012/99 Valsts dzīvokļa īpašumu un valsts nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/1 Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma b daļas iepirkuma „Juridisko pakalpojumu sniegšana – pārstāvība pirmās instances tiesā” pieņemts lēmums
PA/2012/96 Valsts dzīvokļa īpašumu un valsts nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums