SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2012/97 Nekustamā īpašuma Straumes ielā 2, Jūrmalā 5938 domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2012/91 Valsts dzīvokļa īpašumu un valsts nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2012/86 Nekustamā īpašuma Vikingu ielā 3, Jūrmalā nomas tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2012/93 Valsts dzīvokļa īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2012/92 Valsts dzīvokļa īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2012/85 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2012/88 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2012/90 Privatizējamo valsts nekustamo īpašumu tehniskā apsardze publicēts
PA/2012/87 Valsts dzīvokļa īpašumu, valsts neapdzīvojamo telpu un valsts nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA /2012/82 Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ceriņu ielā 14, kadastra Nr.1300 010 1310, tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2012/81 Nekustamā īpašuma Ganību dambī 26a, Rīgā kadastra Nr.0100 014 0017, nomas tirgus vērtības noteikšana publicēts
PA /2012/75 Nekustamā īpašuma Poruka prospektā 61, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 2802, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2012/70 Valsts dzīvokļa īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2012/71 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā publicēts