Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Nekustamais īpašums Liesmas ielā 1A, Jūrmalā

 

Possessor paziņo: ir uzsākta valsts nekustamā īpašuma Liesmas ielā 1A (iepriekš – Tukuma iela 20), Jūrmalā, kadastra Nr.13000260153, privatizācija.

Nekustamā īpašuma sastāvs:

  • zemes vienība 0,2305 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 13000260059);
  • noliktava (būves kadastra apzīmējums 13000264609005) kopējā platība 102,6 m2;
  • šķūnis (būves kadastra apzīmējums 13000264609007), kopējā platība 39,3 m2 (apvidū saglabājušies tikai pamati).

Objekts atrodas Ķemeru nacionālā parka neitrālās zonas teritorijā.

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 21.pantu viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

  • personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887;
  • personas, kuras vēlas privatizēt šo valsts īpašuma objektu, var iesniegt savus priekšlikumus Possessor.

 

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

 

KONTAKTPERSONA:
Lienīte Dzimtā-Zemīte

T: 67 021 325
E: Lienite.Dzimta-Zemite@possessor.gov.lv