Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Nekustamais īpašums "Eidīši", Varakļānu pag., Varakļānu nov.

 

Possessor paziņo: ir uzsākta nekustamā īpašuma "Eidīši", Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, kadastra Nr. 70940070140, privatizācija. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes vienība 530 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 70940070140).

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 21.pantu viena mēneša laikāno šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

  • personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887;
  • personas, kuras vēlas privatizēt valsts īpašuma objektu, var iesniegt savus priekšlikumus Possessor.

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

 

KONTAKTPERSONA:
Lienīte Dzimtā-Zemīte 
T: 67 021 325
E: Lienite.Dzimta-Zemite@possessor.gov.lv