Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Īpašuma objekts Tukuma ielā 20, Jūrmalā

 

Possessor paziņo: ar Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.350 “Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai” privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts - zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 026 0059) 0,2305 ha platībā un uz tās esošās divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 1300 026 4609 005 un 1300 026 4609 007) - Tukuma ielā 20, Jūrmalā.

Prasījumi, kas attiecas uz minēto objektu, piesakāmi Possessor divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija par privatizējamo objektu saņemama, un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887, darba laikā.

 

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

 

KONTAKTPERSONA:
Lienīte Dzimtā-Zemīte

T: 67 021 325
E: Lienite.Dzimta-Zemite@possessor.gov.lv