SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Informācija par atklātu konkursu uz SIA “Tet” padomes locekļu amatiem

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (Possessor) izsludina atklātu konkursu uz SIA “Tet” (Tet) padomes locekļu amatiem. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, kandidātu atlases un novērtēšanas procesu uz Tet padomes locekļu amatiem īstenos Possessor valdes apstiprinātā  nominācijas komisija šādā sastāvā:

  • Marina Podvinska, komisijas vadītāja, Possessor valdes locekle;
  • Edmunds Valantis, komisijas vadītājas vietnieks, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs;
  • Andris Gādmanis, komisijas loceklis, Possessor valdes priekšsēdētājs;
  • Dzintra Gasūne, komisijas locekle, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja;
  • Jānis Lielpēteris, komisijas loceklis, neatkarīgs eksperts, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis un Politikas daļas direktora vietnieks.

Kandidātu pieteikšanās termiņš ir noteikts līdz 2021.gada 14.jūnijam (ieskaitot). Kandidātu atlase un izvērtēšana notiks trīs kārtās.